Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Rejestracja jednostek pływających

Od 1 sierpnia 2020 roku zmieniły się zasady rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, rejestrowanego dotychczas w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, na mocy ustawy o rybactwie śródlądowym.

Na podstawie uchwalonej 12 kwietnia 2018 roku ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U z 2018 r., poz. 1137) utworzony został jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone również do połowu ryb – REJA24.

Obecnie obowiązkowej rejestracji podlegają:

 • jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 • jednostki pływające używane do połowów rybackich,
 • jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Inne jednostki pływające (np. mniejsze), nie podlegające obowiązkowi rejestracji mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można złożyć w trybie on-line poprzez dedykowaną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, właściwą do składania wniosków w sprawach dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, przy wykorzystaniu e-Usług:

Aplikacja Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl

lub w formie papierowej składając wniosek osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska, pokój nr 25, tel. (62) 78 13 995 link do pobrania wniosku:

http://www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Wszyscy właściciele, posiadający już zarejestrowane jednostki, które podlegają obowiązkowi w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, będą musieli zarejestrować je na nowo, z uwzględnieniem terminów określonych w przepisach przejściowych, stosownie do których wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 • wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 • wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 • wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Szczegółowe informacje o zasadach rejestracji sprzętów pływających na podstawie w/w ustawy znajdą Państwo w załączniku do pobrania poniżej.

Script logo StudioStrona.pl