Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Katalog usług - dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”, „GDPR”, „ Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „Rozporządzenie”. W związku z  powyższym informujemy, że zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, wskazane na Karcie Informacyjnej, tracą moc w dniu 24.05.2018r. Jednocześnie z dniem 25.05.2018r. wprowadza się nową treść, o następującym brzmieniu:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

 1. Administratorem Danych jest Starosta Wieruszowski, z siedzibą Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, tel.: (62) 7813370 fax.: (62) 7831963, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl, strona internetowa: www.powiat-wieruszowski.pl, BIP: http://bip.powiat-wieruszowski.pl/
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: (1) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter pok.18 ), 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, tel. (2) pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów 5, (3) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, adres skrytki ePUAP: /sp/skrytka, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi  i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) : przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci itp.)
 6. Administrator Danych w uzasadnionych przypadkach przekazuje, dane osobowe do państwa trzeciego świata.
 7. Administrator Danych nie posiada Przedstawiciela.
 8. Administrator Danych nie stosuje profilowania.
 9. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
 10. a) żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
 11. b) sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wykreślenia danych, a także przenoszenia danych,
 12. c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 • Wydział Architektury Budownictwa i Środowiska

                     

  e-budownictwo

 • Wydział Geodezji i Kartografii

                     

   

 • Wydział Komunikacji i Dróg

                    

  Informacja dotycząca rejestracji pojazdu

  Przed złożeniem wniosku o rejestrację samochodu w Wydziale Komunikacji i Dróg w Wieruszowie przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

  •  Sprawdź czy jesteś w posiadaniu oryginałów wszystkich dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu

  (wszystkie umowy lub faktury zakupu pojazdu, począwszy od właściciela wymienionego w dowodzie rejestracyjnym aż po ostatnią umowę lub fakturę – ważne jest aby została zachowana ciągłość umów)

  • Konieczne jest dostarczenie do urzędu dotychczasowych tablic rejestracyjnych (również w przypadku gdy przy przerejestrowaniu nie zmieniamy numeru rejestracyjnego)

  • Nie zapomnij karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego z ważnym badaniem technicznym lub z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

  • Pamiętaj o obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu

 • Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

                     

 • Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych

                    

Script logo StudioStrona.pl