Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Wydział Komunikacji i Dróg

                  

Wydział Komunikacji i Dróg

Obsługa interesantów
w godz. 7.45 - 15.00

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. obowiązuje termin 60 dni na rejestracje pojazdu, który nie jest pojazdem nowym, a został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie kraju.

Ustawodawca wprowadził nowy - 60 dniowy termin na powyższe czynności. Przepis ten obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Niedochowanie terminu 60 dniowego w wyżej wymienionych przypadkach, będzie skutkować karą w wysokości od 200 zł. do 1.000 zł.

Bardzo prosimy, aby pamiętać, że interesanci w sprawach związanych z rejestracją pojazdów są przyjmowani wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu drogą telefoniczną pod nr tel. 62 7813374

Zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu można dokonać elektronicznie za pomocą Skrytki ePUAP: /sp/skrytkaESP

 

Przed złożeniem wniosku o rejestrację samochodu w Wydziale Komunikacji i Dróg w Wieruszowie przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

•  Sprawdź czy jesteś w posiadaniu oryginałów wszystkich dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (wszystkie umowy lub faktury zakupu pojazdu, począwszy od właściciela wymienionego w dowodzie rejestracyjnym aż po ostatnią umowę lub fakturę – ważne jest aby została zachowana ciągłość umów)

• Konieczne jest dostarczenie do urzędu dotychczasowych tablic rejestracyjnych (również w przypadku gdy przy przerejestrowaniu nie zmieniamy numeru rejestracyjnego)

• Nie zapomnij karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego z ważnym badaniem technicznym lub z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

• Pamiętaj o obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu

 

Można płacić kartą

W dniu 29 stycznia 2016r. w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Wieruszowie zostały zainstalowane terminale płatnicze, dzięki którym osoby rejestrujące pojazd lub odbierające prawo jazdy mogą dokonać płatności bezpośrednio przy okienku za pomocą kart płatniczych. 

UWAGA!!! 

Wnioski po wydrukowaniu należy wypełnić bez składania podpisu wnioskodawcy.
Podpis każdorazowo wnioskodawca składa osobiście w Wydziale Komunikacji i Dróg
w obecności urzędnika obsługujacego daną sprawę.

Wpłaty dotyczące
Wydziału Komunikacji i Dróg
należy kierować na konto:

54 9256 0004 2600 0169 2000 0040 

OPŁATĘ SKARBOWĄ należy kierować na konto Gminy Wieruszów :

33 1020 4564 0000 5402 0060 5071

 

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 9 maja 2013 r. usługi umożliwiające sprawdzanie statusów dokumentów prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych zostaną przeniesione na portal InfoCar (www.info-car.pl)

Tym samym zmienione zostały dotychczasowe adresy stron WWW,na których znajdowały się te usługi. 

Prawo Jazdy 

 

- Dowód Rejestracyjny (sprawdź status) -

- Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców -

 

- Ewidencja Ośrodków Kształcenia - 

  

 

- Katalog usług elektronicznych - 

Wniosek na prawo jazdy online

 

Script logo StudioStrona.pl