Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Kalendarz wydarzeń i imprez w powiecie wieruszowskim w 2022 roku

STYCZEŃ / MARZEC

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Portrety pisarzy polskich’’

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Portrety Pisarzy Polskich’’ będzie imprezą organizowaną co roku w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pisarza.
Celem głównym konkursu będzie rozpropagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych twórczości wybitnych pisarzy polskich.
Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty.
W konkursie będą mogły wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 

 

STYCZEŃ / MAJ

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy Konkurs Historyczno-Literacki „Ochotnicza Straż Pożarna w mojej gminie. Historia i Teraźniejszość”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o działalności ochotniczych straży pożarnych, zainteresowanie historią lokalną z uwzględnieniem dziejów jednostek strażackich oraz roli społecznej jaką jednostki OSP pełnią w życiu lokalnej społeczności, popularyzacja dorobku jednostek OSP w powiecie wieruszowskim.

 

MARZEC / CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

I Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą innych krajów, motywowanie uczniów do nauki oraz zacieśnianie współpracy z nauczycielami szkół regionu, a także promocja naszej szkoły w środowisku lokalnym.

 

 

KWIECIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowe Potyczki Matematyczne

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem potyczek jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci i młodzieży. Uczniowie poszerzają i pogłębiają wiedzę, kształtują umiejętności matematyczne, przezwyciężają własne słabości i stres egzaminacyjny.

 

KWIECIEŃ / CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Książkomaniacy na start! – 5 edycja

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Wydarzenie kulturalne

Przedsięwzięcie ma charakter konkursu powiatowego. Każda edycja charakteryzuje się innym tematem przewodnim i jest skierowana do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu powiatu. Wszyscy uczestnicy wraz z regulaminem otrzymują listę lektur i zadań. Jedną z nagród finałowych jest spotkanie z autorem książek, których dotyczyła edycja konkursu. Konkurs to edukacja literacka młodzieży, która jednocześnie uczy zdrowej rywalizacji i wpływa na wzajemne poznanie młodzieży z terenu całego powiatu.

 

II Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Wydarzenie nawiązywać będzie do dobrych tradycji, jednocześnie wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i możliwościom zespołów tanecznych.

Celem imprezy jest nie tylko popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych i wychowawczych, ale również wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami występującymi w różnych kategoriach wiekowych.

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca i innych placówkach kultury i oświaty.

Przegląd kierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 

MAJ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowa uroczystość 3-Maja

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

 

 

MAJ/CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

XIV Powiatowy Festiwal ,,Piosenki z bajki’’

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Festiwal odbędzie się w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’. Skierowany jest do przedszkolaków i szkół podstawowych klas 1-3 z terenu powiatu wieruszowskiego. Zadaniem uczestników będzie wykonanie piosenki z bajki lub z baśni. Celem konkursu jest wyłonienie muzycznych talentów młodych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

 

LIPIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

IX Turniej Siatkówki Plażowej Lubczyna 2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczynie

Wydarzenie sportowe

W Turnieju będą mogli wziąć udział uczestnicy z naszego regionu. Celem imprezy będzie integracja środowiska oraz popularyzacja siatkówki plażowej wśród społeczeństwa. Zorganizowanie w ten sposób wolnego czasu uczy sportowego zachowania i ogranicza patologię wśród młodzieży.

 

SIERPIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Dożynki Powiatowe

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

Impreza cykliczna. Dożynki Święto Plonów – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

Organizacja przez Powiat Wieruszowski przy współudziale jednej z gmin Powiatu Wieruszowskiego.

Maraton MTB Orła Bielika Spóle 2022

Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski

Wydarzenie sportowe

Zawody organizowane od paru lat, mające zasięg ogólnopolski.

 

SIERPIEŃ / PAŹDZIERNIK

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowa Biesiada Folklorystyczna

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Głównym celem i założeniem Biesiady jest ocalenie oraz podtrzymywanie tradycji i kultury regionu poprzez ratowanie przed zapomnieniem i popularyzowanie w lokalnym środowisku cennych wartości dziedzictwa kulturowego, muzyki ludowej i biesiadnej, dawnych pieśni i tańców, jak również integracja międzypokoleniowa. Podczas Biesiady swój dorobek artystyczny prezentują liczne zespoły ludowe z terenu powiatu wieruszowskiego. Dzięki przedsięwzięciu dynamizuje się życie kulturalne, rozbudza się i rozwija aktywność muzyczna oraz kształtuje się świadomość regionalnej tożsamości kulturowej wśród społeczności lokalnej.

 

WRZESIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

 

Marsz szlakiem Wieluńskich Batalionów Narodowych

Stowarzyszenie Historyczne Gloria Victis

Wydarzenie kulturalne

Celem wydarzenia jest krzewienie wiedzy i pamięci o żołnierzach września 1939r. oraz upamiętnienie dziejów powiatu wieruszowskiego poprzez odgrywanie historii.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

 

WRZESIEŃ/GRUDZIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Ma na celu promowanie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie właściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży, a także rozpropagowanie wiedzy na temat pracy strażaka i podkreślenie jej znaczenia dla bezpieczeństwa społeczeństwa.

 

PAŹDZIERNIK

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowe Dyktando o tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2022

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowe dyktando dla dorosłych mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Zwycięzca zdobędzie tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2022 i otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową oraz statuetkę i dyplom. Nagrody książkowe otrzymają osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce. Dyktando jest wydarzeniem cyklicznym. Działanie służy upowszechnianiu kultury języka polskiego i praktycznego wykorzystania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Realizacja dyktanda służyć będzie przypomnieniu ludziom jak piękny, bogaty i jednocześnie skomplikowany jest język polski, a zarazem pomoże w integracji społeczności lokalnej.

 

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych ,,Piękna Niepodległa’’

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu całego powiatu. Przegląd pieśni ma na celu m.in. wzbudzenie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do rodzinnej ziemi, inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznych, a tym samym poszukiwanie jej źródeł przez najmłodsze pokolenie. Celem konkursu jest również uczenie dzieci i młodzieży miłości do Ojczyzny oraz kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do spuścizny narodowej.

XII Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach

Wydarzenie kulturalne

Przegląd jest ukierunkowany na amatorską twórczość wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych. W przeglądzie mogą uczestniczyć: chóry, zespoły śpiewacze, scholie parafialne, chóry kościelne z terenu powiatu wieruszowskiego i powiatów ościennych. Przegląd będzie miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i będzie trwał dwa dni. Wszystkim Chórom i Zespołom Śpiewaczym zostaną wręczone statuetki i dyplomy.

 

LISTOPAD

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowe Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

 

XVII Mistrzostwa Młodych w Biegu na Orientację

Uczniowski Klub Sportowy GOK Galewice

Wydarzenie sportowe

Regionalne zawody w biegu na orientację organizowane każdego roku, mające na celu promocję aktywności fizycznej na świeżym powietrzu wśród dzieci i młodzieży, a także dyscypliny sportu jaką jest bieg na orientację oraz stałych tras do orienteeringu zlokalizowanych na terenie powiatu wieruszowskiego.

XII Niepodległościowy Maraton MTB Wieruszów 2022

Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski

Wydarzenie sportowe

Maraton to zawody organizowane od dwunastu lat. W zawodach bierze udział od 200 do 250 zawodników w przedziale wiekowym od 8 do 90 lat.

 

GRUDZIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

XI Impreza Integracyjna „Śpiewać, tańczyć każdy może”

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z problemami edukacyjnymi. Służy rozwijaniu ich zainteresowań muzycznych i aktorskich. Jej głównym celem jest dowartościowanie osób niepełnosprawnych poprzez prezentację posiadanych umiejętności oraz integracja uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami.

 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA – termin do określenia

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Wielka literatura pod strzechą

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Wydarzenie kulturalne

Biblioteka w ramach popularyzacji czytelnictwa planuje cykl spotkań autorskich ze znanymi twórcami. Spotkania te cieszą się sporą popularnością, nie tylko wśród mieszkańców powiatu, ale także powiatów ościennych. Celem nadrzędnym spotkań jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna i literacka.

W ramach cyklu zaproszeni byli m. in. Szymon Hołownia, Witold Szabłowski, Cezary Harasimowicz, Magdalena Grzebałkowska.

 

Powiatowy Dzień Strażaka oraz Zjazd Powiatowy ZOSP RP

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy Dzień Strażaka jest obchodzony w celu popularyzacji oraz wyróżnienia członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu. Powiatowy Dzień Strażaka planowany jest co roku w innej gminie z udziałem pocztów sztandarowych, druhów strażaków z całego powiatu. ,,Zasłużony działacz ZOSP RP Powiatu Wieruszowskiego’’.
Impreza organizowana jest każdego roku wraz z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie oświatowe

Turniej ma na celu uzyskanie i podniesienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapobiegania pożarom oraz ich zwalczania oraz zapoznania w prowadzeniu akcji ratowniczo gaśniczych.

Konkurs Plastyczny – Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego

Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach

Wydarzenie kulturowe

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz osób dorosłych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem konkursu jest utrwalenie najciekawszych zakątków powiatu z elementami przyrody i architektury.

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo StudioStrona.pl