Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Zespół pałacowo - parkowy w Sokolnikach

Ozdobą Sokolnik jest zespół pałacowo – parkowy, wzniesiony w 2.poł. XVIII stulecia. Pałac powstał według projektu drezdeńskiego architekta Fryderyka Naxa, sprowadzonego do miasteczka przez ówczesnego właściciela Łukasza Bnińskiego. Tę okazałą rezydencję przebudowywano w XIX wieku, a kilka lat temu gruntownie wyremontowano z przeznaczeniem na hotel i restaurację.

            Jest to budowla parterowa wzniesiona w stylu saskiego rokoka, na planie wydłużonego prostokąta, z umieszczonym na osi poprzecznej piętrowym ryzalitem frontowym. Ryzalit ten, nieznacznie wysunięty do przodu, jest zwieńczony tympanonem. Z kolei ryzalit ogrodowy wzniesiony na planie owalu zwieńczony jest attyką. Pałac posiada dwutraktowy układ wnętrza z korytarzem. Na osi budowli znajduje się owalny salon i hall z klatką schodową.

Do zespołu należy również oficyna, zbudowana w tym samym czasie co pałac, wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, z trzema ryzalitami od strony wjazdowej. Do lat 80. XX wieku istniał tu również piętrowy eklektyczny spichlerz z 1.poł. XIX stulecia oraz murowany lamus z 1 połowy XIX w. Niestety popadły one w niemal całkowitą ruinę i zostały rozebrane.

            Całość otacza barokowy park o powierzchni 4 ha o układzie geometrycznym, założony w 2 połowie XVIII w. Główna aleja parkowa biegnie po owalu i wkomponowana jest w prostokąt o symetrycznym rozplanowaniu. Na starodrzew składają się głównie lipy, klony i wiązy oraz szpalery grabowe. Na szczególną uwagę zasługuje tu 5 lip drobnolistnych o obwodach do 480  cm, 6 lip szerokolistnych o obwodach do 430 cm, 3 klony zwyczajne o obwodach do 500 cm oraz jesion wyniosły o obwodzie 255 cm.

Script logo StudioStrona.pl