Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Zespół kościelno - klasztorny oo. Paulinów

Potwierdzone wzmiankami źródłowymi początki klasztoru sięgają 1401 r. Jest jednak prawdopodobne, że konwent powstał nieco wcześniej niż wskazywałyby na to średniowieczne dokumenty.

Według aktu z 1401 r. klasztor powstał z fundacji Bernarda Wierusza, właściciela Wieruszowa, przyjaciela i stronnika księcia Władysława Opolczyka, aktywnie wspierającego go w walce z królem polskim Władysławem Jagiełłą. Pierwotny zespół klasztorny był drewniany, Spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1612 r. Budowę nowego, już murowanego zespołu klasztornego ukończono w latach 70. XVII w.

Dominantę zespołu stanowi kościół pw. Św. Ducha. Budowę tej jednonawowej, murowanej świątyni, wzniesionej w stylu barokowym ukończono w 1676 r. Od frontu zwraca uwagę trójosiowa fasada ze szczytem pomiędzy dwiema wieżami, rozczłonkowana pilastrami i z portalem. Do nawy przylegają 2 kaplice tworzące rodzaj transseptu.

Na wyposażenie wnętrza świątyni składa się m.in. zespół dziewięciu rzeźbionych w drewnie, pomalowanych na czarno ołtarzy z 2. Połowy XVII w., barokowe stalle z 1682 r. z malowidłami świętych paulińskich oraz rokokowy prospekt organowy.

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest słynący łaskami obraz Pana Jezusa Pięciorańskiemu

(od 5-ciu ran), zwany też obrazem Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie jedyny zabytek sztuki gotyckiej zachowany na terenie Wieruszowa. Szczególnie godny uwagi jest również płaskorzeźbiony portret fundatora Bernarda Wierusza przyozdobiony tarczą herbową i datą 1632.

W kaplicach kościoła umieszczono 2 płaskorzeźby z głowami Jana Pawła II, który odwiedził Wieruszów w 1973 r. jeszcze jako biskup krakowski, oraz księdza Augustyna Kordeckiego. W kościele znajduje się również obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany na desce a będący wierną kopią obrazu jasnogórskiego.

Wieruszowski klasztor wzniesiono  równocześnie ze świątynią. Jest to dwukondygnacyjna budowla na planie prostokąta z centralnie umieszczonym wirydarzem, dwutraktowym układem wnętrza i czterospadowym dachem. We wnętrzu znajduje się tablica odsłonięta w 1973 r. w 300 rocznicę śmierci ks. Augustyna Kordeckiego, przeora zakonu Paulinów na Jasnej Górze, który w dniu 23 marca 1673 r. zmarł właśnie w wieruszowskim klasztorze. Inna tablica upamiętnia rok 1401 – datę przybycia (a raczej potwierdzonego już pobytu) oo. Paulinów do Wieruszowa.

Script logo StudioStrona.pl