Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Zawiadomienie

  • fotogaleria

Zawiadomienie

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 176) oraz w związku z art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U.  z 2022r., poz. 2000),

zawiadamiam,

że w dniu 05 października 2022r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Sokolniki - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Prusak- gm. Sokolniki w zakresie: wykonania robót ziemnych, budowy drogi gminnej, budowy skrzyżowania dróg gminnych, budowy zjazdów, budowy zatoki postojowej, wyrównania i wyprofilowania terenu, budowy elementów odwodnienia: drenaż opaskowy, ściek skarpowy, budowy rowu drogowego, budowy przepustów pod zjazdami, budowy kanału technologicznego oraz budowy rur osłonowych na istniejących sieciach infrastruktury technicznej.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Starostwie - Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska pokój 20-22 w godzinach od 800 do 1430  zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl