Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

XXXV Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria

 

         W dniu 30 października br. Radni Powiatu Wieruszowskiego obradowali na XXXV sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Jednym z ważniejszych tematów obrad było sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie za rok 2012/2013 przez Dyrektor Barbarę Kucię. Radni zadali pytania dotyczące działalności poradni, a w szczególności rozpoczęcia edukacji przez sześciolatków. Na wszystkie pytania radni otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. W dalszej części, przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wieruszowskiego w roku 2012/2013, w tym wyniki egzaminów maturalnych oraz zawodowych. Odpowiedzi na pytania radnych  udzielili Wicestarosta Mirosław Urbaś oraz Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Lututowa
i Wieruszowa.

        Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. W uchwale  rozszerzono krąg osób, którym Starosta może przyznać nagrody. Zmian budżetu powiatu na 2013 rok, zmiany uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających we algorytmu dla Powiatu Wieruszowskiego na rok 2013. Uchwały Rady publikowane są w BIP Powiatu Wieruszowskiego.

Na posiedzeniu radni rozpatrzyli skargę na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotycząca rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego na terenie Wieruszowa. Po złożonym sprawozdaniu przez przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję zgodnie ze Statutem Powiatu – Rada Powiatu podjęła uchwałę uznającą skargę za bezzasadną.

         Sesja zakończyła się odpowiedziami Andrzeja Szymanka – Przewodniczącego zarządu Powiatu  na pytania radnych dotyczące sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami jak i w spraw bieżących Powiatu.

Script logo StudioStrona.pl