Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Ważna informacja dla Organizacji pozarządowych: Finansowanie zadań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy

  • fotogaleria

Starosta Wieruszowski informuje, że na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego[1], oraz związki zawodowe - mogą ubiegać się o powierzenie realizacji zadań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powierzenie oznacza w tym przypadku również finansowanie zadań przez Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Podmioty uprawnione, zamierzające ubiegać się o powyższe finansowanie winny złożyć wypełnione wnioski zgodnie z załączonym wzorem załącznika nr 2 w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia do godz.15.00 na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie , ul. Rynek 1-7 98-400 Wieruszów.

Bliższych informacji udziela Wydział Rozwoju Promocji i Spraw Społecznych , pok.77 lub pod nr. tel. 627813378.

Przedłożone oferty realizacji zadań, spełniające kryteria opisane w załączniku nr 1 po ich formalnej weryfikacji zostaną przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w celu ostatecznego rozpatrzenia.

[1] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057z późn. zm.)

 

Script logo StudioStrona.pl