Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że w dniu 21 października 2013r.  o godzinie 15 00 w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7 (sala nr 27) odbędzie się spotkanie informacyjno - szkoleniowe skierowane do członków organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wieruszowskiego.

Spotkanie to organizowane jest przez Starostę Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc”, które realizuje zadanie publiczne Prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych, mające na celu m.in. profesjonalizację i wzmocnienie umiejętności organizacji pozarządowych.


Program spotkania:

 1. Otwarcie spotkania, powitanie uczestników - Andrzej Szymanek - Starosta Wieruszowski.
 2. Funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych i realizowanych przez nie zadań oraz możliwości korzystania z oferowanych w ramach centrum usług w zakresie obsługi administracyjno-finansowej organizacji - Henryka Sokołowska Prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”.
 3. Podstawowe obowiązki organizacji pozarządowych w zakresie realizacji umowy dotacji i jej rozliczenia - Alicja Ruta Sekretarz Gminy Wieruszów.
 4. Zakres kontroli realizacji zadania publicznego - Krystyna Puchalska - Główny specjalista ds. kontroli.
 5. Przedstawienie projektu Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. – Karolina Boguś – Podinspektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych.
 6. Dyskusja, wolne wnioski, pytania.

Na stronie internetowej Powiatu Wieruszowskiego, w zakładce „Zdrowie” został zamieszczony projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”. Zachęcamy do zapoznania z ww. projektem Programu oraz wyrażenia opinii na jego temat podczas organizowanego spotkania, na które wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Organizatorzy

 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl