Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Ogłoszenie konsultacji projektu Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2025

Ogłoszenie konsultacji  projektu Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2025

 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr LIV/267/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2025.”

Termin konsultacji: od 28 października 2022r. do 10 listopada 2022r.

Forma konsultacji - wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym Załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl.

Wyjaśnień udziela i opinie przyjmuje Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. 062 78 13 378, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na wniosek organizacji uchwała podlegająca konsultacji może być przesłana na wskazany we wniosku adres.

Załącznik Nr 1 Formularz konsultacji.

Załącznik Nr 2 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2025.

Załącznik Nr 3 Projekt „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025.”

 

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl