Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

1.Projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.                                                                       

2.Projekt UCHWAŁA NR   /13

 

RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

z dnia .......2013 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2013r.”

3.FORMULARZ KONSULTACJI

Script logo StudioStrona.pl