Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego

Nazwa zadania:  Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Przewidywana wartość inwestycji  1 103 000,00
Kwota udziału własnego 55 150,00
Kwota wnioskowanych środków 1 047 850,00

 

Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na obiektach stanowiących mienie powiatu: administracyjnych, oświatowych oraz pomocy społecznej. Przyniesie to korzyści przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska naturalnego jak i ekonomiczne dla powiatu. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie powiatu. Realizacja projektu przyczyni się również do obniżenia kosztów ogrzewania budynku, zwiększenia produkcji ze źródeł odnawialnych i realizacji idei sektora publicznego w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami w szczególności energią. Promuje ekologiczne podejścia do produkcji energii. Ponadto produkcja energii „słonecznej” wpływa korzystnie na bilans i bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w tym na realizację redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  • fotogaleria
  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl