Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Ocena stanu zimowych przygotowań

W dniu 25 listopada 2013r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie odbyło się wspólne posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Szymanek, Starosta Wieruszowski. Komisja zatwierdziła „Powiatowy program zapobiegania przestępczości, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2014 – 2018”.

 

Głównym tematem było szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego w okresie zimowym ze zwróceniem uwagi na okres świąteczny. Zapoznano się z przygotowaniem służb do okresu zimowego w szczególności do zabezpieczenia obiektów budowlanych oraz usuwania śniegu i lodu oraz pomocy bezdomnym w czasie zimy.

 

Komisja zapoznała się ze stanem przygotowań służb i inspekcji do okresu zimowego. W ocenie komisji mieszkańcy powiatu również powinni się do tego okresu przygotować

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatowego oraz Zespół Zarządzania Kryzysowegomając na uwadze bezpieczeństwo w okresie zimowym apeluje do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na stan instalacji grzewczych we własnych domach. W trosce o bezpieczeństwo swoje i najbliższych należy upewnić się, że urządzenia grzewcze działają właściwie, a kanały kominowe i wentylacyjne są drożne.  

Dbając o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich, pamiętajmy też o mieszkających w naszym sąsiedztwie osobach starszych, chorych lub niepełnosprawnych, dla których trudne warunki zimowe mogą stanowić prawdziwe zagrożenie, nawet w ich własnych domach.

Przypominamy, że za odśnieżenie i odlodzenie chodnika lub przejścia przylegającego do nieruchomości odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Odpowiada on też za oczyszczenie ze śniegu i lodu podjazdu bramowego
i podwórza posesji, a także za usunięcie sopli i nawisów śnieżnych z dachu.

Przypominamy rodzicom – fajerwerki mogą wyrządzić poważną krzywdę dzieciom! Prosimy o kontrolę dorosłych przy zabawach z materiałami pirotechnicznymi.

Przestrzegamy przed zakupem i spożywaniem alkoholu niepewnego pochodzenia.

Prosimy o informowanie służby o wszelkich spostrzeżonych zagrożeniach.

 

Telefony do służb 

Państwowe Ratownictwo Medyczne 999

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej 998

Komenda Powiatowa Policji 97

albo numer 112

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl