Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2023r.

Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2023r.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego otwartym konkursem ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2023r. zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur przedstawicieli organizacji do pracy w komisji do dnia 21 grudnia 2022r. do godziny 15:00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, pocztą elektroniczną, tradycyjną (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie), na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

Rynek 1-7

98-400 Wieruszów

e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

 

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest uczestnictwo w posiedzeniu komisji i opiniowanie złożonych ofert. Posiedzenie komisji odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Członkami komisji nie mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Zarząd Powiatu Wieruszowskiego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, tel. 062 78 13 378.

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl