Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

LIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • fotogaleria

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

LIII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                            

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 listopada 2022 r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
 • w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wieruszowskiego;
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026;
 • w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok;
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028;
 • w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wieruszowskiego na lata 2023-2026”.
 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2022 dla Powiatu Wieruszowskiego” za lata 2020-2022.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2023 rok.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 4. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.

Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl