Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 29 listopada 2022 roku odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której Radni podjęli 11 uchwał: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026, zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023r., w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2025, trzy uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego” oraz zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Tematem obrad sesji była także informacja o zrealizowanych w 2022 roku działaniach na rzecz promocji Powiatu wieruszowskiego i planowanych na 2023 rok z uwzględnieniem współpracy z samorządami gminnymi. Radni mieli także możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl