Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

LI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • fotogaleria

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 12:30  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

 LI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                            

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 września 2022 r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
 • w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Galewice na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 118325 E Osiek – Galewice”;
 • w sprawie braku sprzeciwu do uchwały zmieniającej statut związku;
 • w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego.
 1. Informacja na temat stanu środowiska na terenie zakładu Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o.
 2. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie za rok szkolny 2021/2022.
 3. Informacja z działalności Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w powiecie wieruszowskim za okres od 01.01.2022r. – 30.10.2022r.
 4. Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Wieruszowskiego w 2021 roku.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wieruszowskiego w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Informacja:
 • Starosty Wieruszowskiego o złożonych przez Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oświadczeniach majątkowych za 2021r.
 • Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych przez Radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego oświadczeniach majątkowych za 2021r.
 1. Przekazanych Przewodniczącemu Rady,
 2. Przesłanych do Urzędów Skarbowych.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 4. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.

Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl