Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Kontynuacja prac przy budowie pasywnego budynku edukacyjnego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie

 • fotogaleria

W bieżącym miesiącu przy budowie pasywnego budynku wykonano następujące prace:

 • roboty zewnętrzne (wstępna niwelacja terenu, prace porządkowe),
 • prace glazurnicze na ścianach i posadzkach w maszynowniach,
 • roboty instalacyjne branży HVAC (montaż skrzynek rozprężnych, montaż instalacji w maszynowniach),
 • roboty instalacyjne branży elektrycznej,
 • programowano system BMS (zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku).

 

 

Projekt  pod nazwą  „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA.

 

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl