Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Komunikat VII Podsumowanie ćwiczeń

  • fotogaleria
  • fotogaleria

Komunikat VII

Podsumowanie ćwiczeń

Ćwiczenie „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu wieruszowskiego” pod kryptonimem „ATAK” zostało przeprowadzone od godziny 8.00 dnia 01.12.2022 r. do godziny 15.00 dnia 02.12.2022 r.  Miejscem przeprowadzenia ćwiczenia był Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie oraz Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Wieruszowie. Rzecznik prasowy przekazywał komunikaty dotyczące ćwiczenia, które ukazywały się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i były również przekazywane przez lokalne media.  

Zgodnie z założeniami  ćwiczeń praktycznie przetestowano organizację, rozwinięcie i działania stanowisk kierowania, przepływ informacji oraz współpracę służb i straży. Pracownicy urzędów administracji terenowej i oświaty poszerzyli wiedzę udoskonalą w praktyczne działania w zakresie pozamilitarnych działań obronnych (podłożenie ładunku wybuchowego, okupowanie urzędu lub szkoły, wzięcie zakładników). Urzędy, samorządowe jednostki organizacyjne, placówki oświatowe w powiecie wieruszowskim zaktualizują procedury postępowania w sytuacjach  zdefiniowanych podczas ćwiczenia zagrożeń.

W ćwiczeniu brali udział pracownicy urzędów gmin, pracownicy jednostek oświatowych, przedstawiciele samorządowych jednostek organizacyjnych z terenu powiatu wieruszowskiego, służby, straże i inspekcje. Ważne zadanie wykonały media informując na bieżąco mieszkańców o sytuacji.

Ćwiczenia wskazały podmiotom współdziałającym nie tylko dobre, ale i słabe strony, które będą analizowane i stanowić będą potencjał do dalszego doskonalenia.

 

Rzecznik prasowy ćwiczenia

Marek Kanicki

Script logo StudioStrona.pl