Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Prusa w Wieruszowie”

Przebudowa zakłada organizację ruchu z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych, wprowadzenie powierzchni wyłączonych z ruchu, poprawę geometrii skrzyżowania, oraz przesunięcie przejścia w nową lokalizację,  oświetlenia przejść  dla pieszych.

Wartość zadania:                                         422 591,10 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze

oddziaływania przejść dla pieszych :            197 344,00 zł

 

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Walichnowskiej, ul. Spacerowej i ul. Szkolnej w Kątach Walichnowskich”

Przebudowa zakłada – Na ul. Szkolnej i Spacerowej w miejscu istniejących przejść projektuje się ich przebudowę polegającą na regulacji wysokościowej chodnika w obrębie przejścia w celu zapewnienia do przejścia prawidłowego dojścia oraz budowę chodnika bezpośrednio przy przejściu w ul. Spacerowej po stronie wschodniej. W celu bezpiecznego dojścia do przystanku komunikacji publicznej w ul. Walichnowskiej projektuje się chodnik o szerokości 2 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W celu poprawy bezpieczeństwa wszystkie przejścia doświetlone będą lampami typu LED i oznakowane w technologii grubowarstwowej w kolorze biało czerwonym.

Przed przejściem w ciągu ulicy Spacerowej i Walichnowskiej zostaną zamontowane tablice o zmiennej treści informujące kierowców o prędkości z jaką się poruszają. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości na tablicy zostanie wyświetlony komunikat „Zwolnij”. W obrębie przejścia zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej jak również oznakowanie pionowe.

 

Wartość zadania:                                         301 806,80 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze

oddziaływania przejść dla pieszych :            199 996,00 zł

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wieluńskiej, w miejscowości Bolesławiec”

Przebudowa zakłada  w miejscu przejścia projektuje się azyl dla pieszych o szerokości 2 m, przez który przechodzić będzie wyniesione przejście dla pieszych. Wyniesione przejście wykonane będzie z betonu asfaltowego na którym wykonane zostaną pasy w kolorze biało-czerwonym w technologii grubowarstwowej. Poprzez wykonanie azylu dla pieszych zwężona zostanie jezdnia do szerokości 3,15 metra dla każdego pasa ruchu co znacznie uspokoi ruch pojazdów samochodowych i poprawi bezpieczeństwo dla pieszych uczestników ruchu. W celu poprawienia widoczności pieszego zamontowane zostaną dwie lampy hybrydowe doświetlające przejście. Przed przejściem w ciągu ulicy zostaną zamontowane dwie tablice o zmiennej treści informujące kierowców o prędkości z jaką się poruszają. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości na tablicy zostanie wyświetlony komunikat „Zwolnij”. W obrębie przejścia zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej jak również oznakowanie pionowe.

Wartość zadania:                                         179 773,02 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze

oddziaływania przejść dla pieszych :            133 403,00 zł

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4714E w miejscowości Mieleszyn”

Przebudowa zakłada W miejscu istniejącego przejścia wyniesione przejście dla pieszych. Wyniesione przejście wykonane będzie z betonu asfaltowego, na którym wykonane zostaną pasy w kolorze biało-czerwonym w technologii grubowarstwowej. W celu poprawienia widoczności pieszego zamontowane zostaną dwie lampy hybrydowe doświetlające przejście. Przed przejściem w ciągu ulicy zostaną zamontowane dwie tablice o zmiennej treści informujące kierowców o prędkości z jaką się poruszają. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości na tablicy zostanie wyświetlony komunikat „Zwolnij”. W obrębie przejścia zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej jak również oznakowanie pionowe

Wartość zadania:                                         189 076,39 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze

oddziaływania przejść dla pieszych :            142 708,00 zł

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl