Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  • fotogaleria

„Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną – droga powiatowa nr 4510E”

Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec i  wykonanie odcinka drogi dojazdowej do mostu - drogi powiatowej nr 4510E na dł. 362 mb od mostu nad rzeką Prosną w kierunku drogi krajowej DK 11.

Wartość zadania : 3 575 039,08 zł

Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej :  1 787 365 zł

Dotacja celowa  Gmina Bolesławiec : 600 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 187 674,08 zł.

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w m. Podbolesławiec”

Przebudowa drogi zakłada: poszerzenie nawierzchni do szerokości jezdni 6,0 m na długości 976,74 mb, wykonanie zjazdów do posesji i przebudowę skrzyżowań, odmulenie rowów.

Wartość zadania : 1 192 582,45zł

Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej : 593 801 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 598 781,45 zł.

 

 

„Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Wieruszowie”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Powiatu Wieruszowskiego poprzez budowę budynku pasywnego. Przedmiotem projektu jest budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie jako obiektu demonstracyjnego spełniającego standardy budynku pasywnego. Okres realizacji: 19.01.2018 r. – 30.06.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji 10 251 362 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 966 518,47 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA: 5 879 748,96 zł.

Script logo StudioStrona.pl