Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Bieżące prace przy budowie pasywnego budynku

 • fotogaleria

Nieprzerwanie trwają prace przy projekcie pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie”.

 

W ostatnim czasie wykonano następujące prace:

 • przeprowadzono odbiór podnośnika dla osób niepełnosprawnych przez Urząd Dozoru Technicznego - wynik odbioru pozytywny, podnośnik jest gotowy do użytkowania;
 • akredytowane laboratorium wykonało badania wody - woda na cele sanitarne jest czysta, można jej bezpiecznie użytkować na cele szkoły;
 • zakończono prace elewacyjne;
 • zakończono montaż ogrodzenia, bramy, furtki wejściowej wzdłuż ulicy Szkolnej;
 • zakończono wszystkie prace związane z montażem wykładzin;
 • wykonano badania wydajności hydrantów wewnętrznych przez osobę do tego uprawnioną;
 • wykonywano przejścia ppoż. przez przegrody budowlane przez osobę do tego uprawnioną;
 • wykonywano roboty ziemne związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu;
 • usunięto połowę zaplecza budowy, w tym kontener przeznaczony dla podwykonawców;
 • usunięto odpady z budowy.

 

 aplanowane prace:

 • przeprowadzenie odbiorów przez Sanepid i Straż Pożarną;
 • zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem i uprzątnięciem terenu wokół budynku;
 • zgłoszenie do odbioru przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - uzyskanie decyzji pozwalającej na użytkowanie obiektu.

 

 

 

Projekt  pod nazwą  „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA.

 

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl