Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Bezpieczeństwo na wakacje

W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie komisji bezpieczeństwa i porządku przy Staroście Wieruszowskim oraz powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. 

Porządek posiedzenia obejmował szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców oraz wzmożenie uwagi na okres wakacyjny. Przedstawiciele służb, inspekcji i straży przedstawili swoje działania w zakresie realizacji zadań w okresie wakacyjnym. Z sanitarnego punktu widzenia zagrożeń w chwili obecnej nie ma. Realizowany jest systematyczny nadzór sanitarny przeprowadzane są kontrole bieżące. Realizowane są wszystkie wymagane badania. I tak samo będzie w okresie wakacyjnym. Podmioty oświatowe, które zgłosiły organizacje koloni, czy półkolonii będą pod stałym nadzorem sanitarnym. Nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji i umieszczaniu ich na rynku czuwa inspekcja weterynaryjna. Prowadzony jest stały nadzór firm przetwarzających mięso oraz wymagane kontrole. Na terenie powiatu wieruszowskiego nie ma w tej chwili żadnych ognisk chorób zakaźnych wśród zwierząt. Czynności związane z bezpieczeństwem bezpośrednim realizuje Policja. Statystyki zdarzeń, wypadków, czy wykroczeń są porównywalne do roku ubiegłego. Nie ma tutaj dużego wzrostu lub spadku przestępstw. Powiat wieruszowski jest jednym z bezpieczniejszych powiatów w województwie łódzkim. Wszelkie akcje informacyjno – prewencyjne Policja wykonała w szkołach podczas roku szkolnego. Dzieci i młodzież zostały poinformowane o potencjalnych zagrożeniach i sposobie postępowania. Strażacy już od kilku lat zauważają wzrost bezpieczeństwa podczas prac polowych – rolnicy sami bardzo dbają o bezpieczeństwo ludzi jak i chronią sprzęt przed jego utratą.   Sam fakt okresu wakacyjnego nic nie zmienia w służbie i pracy strażaków. Zawsze są gotowi na każde wezwanie. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg odnosząc się do bezpieczeństwa na drogach powiatowych poinformował między innymi, że do końca czerwca zostanie zakończone wykaszanie poboczy przy tych drogach, a w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzony przegląd oznakowania dróg i jego uzupełnienie w szczególności  w pobliżu szkół

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl