Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  • fotogaleria

Powiat Wieruszowski realizuje z Wojewodą Łódzkim i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

W ramach projektu wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, którym zostanie przekazany zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy, środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne.

 

Zakłada się zakup 16 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, 8 urządzeń wielofunkcyjnych, 1.360szt. maseczek, 6.800szt. rękawiczek, 219 litrów płynu do dezynfekcji. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony między innymi do  zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia miejsca kwarantanny.

 

 

Wartość dofinansowania : 77.805,00 zł.

Script logo StudioStrona.pl