Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Koronawirus - ważne informacje

 • 3565

  Apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu

  Apel Starosty Wieruszowskiego do mieszkańców powiatu

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pierwszymi potwierdzonymi zachorowaniami na terenie Powiatu Wieruszowskiego apeluję do mieszkańców o stosowanie się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

  Przypominam o zakazie przemieszczania się osób. Dopuszcza się jedynie przemieszczanie osób w celu:

  • wykonania czynności zawodowych lub zadań służbowych, w tym z zakresu: działalności gospodarczej, lub rolniczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego takich jak uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dokonania zakupów art. spożywczych, drogeryjnych i leków,
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego z zastosowaniem ograniczeń dotyczących liczby osób biorących jednocześnie bezpośredni udział w obrzędach.

  Ograniczenia dotyczące między innymi sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych w tym w budynkach i innych obiektach polegają na obowiązkowym zapewnieniu, aby w trakcie sprawowania kultu, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

  • 5 uczestników do dnia 11 kwietnia 2020 r.
  • 50 osób wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny a w przypadku pogrzebu również osoby dokonujące pochówku – w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania;

  Zwracam szczególną uwagę na to, że w czasie pogrzebu obowiązuje nieprzekraczalne kryterium udziału 5 osób, również na cmentarzu.

  Nie dopuszcza się przebywania osób na cmentarzu poza ceremoniami pogrzebowymi.

  Mimo okresu przedświątecznego ale także w okresie Świąt Wielkanocnych proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i przebywania w miejscach publicznych. Jest to niestety okres wyjątkowy dlatego proszę bardzo o racjonalne i przemyślane postępowanie w sytuacji panującego zagrożenia.

  Apeluje do Państwa o zdrowy rozsądek. Żadne zakazy i nakazy nie zapewnią nam bezpieczeństwa jeżeli nie zadbamy sami o siebie.

 • 3544

  INFORMACJA STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

  W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zawiesza się udzielanie porad osobiście w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Wieruszowskiego.

  Możliwe jest wyłącznie korzystanie z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 • 3558

  Informacja NFZ

  Centrala NFZ przypomina: na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz postanowień umowy o udzielanie świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

 • 3553

  Bardzo ważne!

  Minister Zdrowia wydał obowiązujący od dnia 25 marca br. zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze RP (Rozporządzenie z 24.03.2020 r. poz. 522).

  Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne i obowiązek przestrzegania prawa, a jednocześnie potrzebę załatwiania pilnych i niezbędnych spraw informuje się, że Starostwo Powiatowe załatwia sprawy indywidualne wymagające osobistego wstawiennictwa wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym.

  Jako pilne i niezbędne sprawy uznaje się takie sprawy, których niezałatwienie w ściśle określonym czasie może przynieść ujemne skutki prawne

  Osobom, które zostały umówione na wizytę w Starostwie zaleca się przyjście, na ile to możliwe, w maseczkach ochronnych.

  Wszelkie informacje udzielane są wyłącznie drogą elektroniczną: ePUAP, e-mail, lub telefon.

  Adres skrytki ePUAP, e-mail i telefony kontaktowe są udostępnione na stronie internetowej www.powiat-wieruszowski.pl.

 • 3550

  NPP-NPO PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

  W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i utrudnieniami w korzystaniu przez osoby uprawnione z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego stacjonarnie w Punktach, we współpracy z partnerską organizacją pozarządową uruchomiony został  kanał komunikacji zdalnej. Więcej informacji pod adresem http://iar.org.pl/

 • 3547

  Apel Starosty Wieruszowskiego

  Szanowni mieszkańcy Powiatu Wieruszowskiego!

  Walka z koronawirusem trwa. W zasadzie jest to walka o nasze zdrowie i życie. Ostateczny wyniki zależny jest od każdego z nas bez wyjątku.

  Nieustannie pamiętajmy o zachowaniu najwyższych środków ostrożności polegających m.in. na ograniczeniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich i spotkań towarzyskich. Zachowujmy się racjonalnie i rozważnie, nie zapominając o życzliwości i poprawnych relacjach rodzinnych i sąsiedzkich. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi mieszkańcy wracający z zagranicy muszą odbyć obowiązkowo 14 dniową kwarantannę domową. Powinni zostać przyjęci przez rodziny i być otoczeni opieką sanitarną, jak również tą najważniejszą - emocjonalną. Stan nadzwyczajny, jakim jest kwarantanna osób zdrowych powracających z zagranicy, jest niezwykle trudnym czasem dla rodziny i dla samych poddanych jej osób. Jednak są to środki ostrożności sprzyjające przeciwdziałaniu zachorowalności. Bądźmy serdeczni w stosunku do potrzebujących i pomocni, dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, a także wyrozumiali dla tych, którzy przechodzą trudne chwile kwarantanny. Jest to niezmiernie ważne dla naszego wspólnego życia zarówno rodzinnego jak i społecznego gdy niebezpieczeństwo epidemii zostanie już zażegnane.

  Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom powiatu wieruszowskiego za dotychczasowe przestrzeganie wprowadzonych zasad i okazywaną wyrozumiałość. Proszę trwajmy tak nadal - przestrzegajmy zaleceń i wytycznych służb sanitarnych . Tylko taka postawa daje szansę na sukces walki z epidemią.

  Andrzej Szymanek

  Starosta Wieruszowski

 • 3543

  Wsparcie dla mieszkańców powiatu

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski, zachęca wszystkie osoby potrzebujące pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego do korzystania ze wsparcia telefonicznego świadczonego przez specjalistów zatrudnionych w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w Wieruszowie.

  Specjaliści dyżurują pod nr tel.: 62 78 31 995, 62 78 42 320 w następujące dni:

  Pracownik socjalny – poniedziałek godz. 15:30 – 17:30

  Prawnik – środa godz. 16:00 – 19:00

  Psycholog – czwartek godz. 16:00 – 20:00

   

  Wsparcia udzielają również pracownicy PCPR w Wieruszowie w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30. Telefon: 62 78 31 995, 62 78 42 320, Adres e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl.

 • 3540

  WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

  Szanowni Państwo!

  W związku z występującą sytuacją dotyczącą zagrożenia COVID-19, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że od dnia 17 marca br. drzwi zewnętrzne PCPR w Wieruszowie będą zamknięte do odwołania. W razie konieczności załatwienia sprawy osobiście w Urzędzie, należy skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych w celu wezwania pracownika merytorycznego.

  Bardzo prosimy przed każdą wizytą o kontakt telefoniczny (627831995 lub 627842320) lub mailowy (pcpr_wieruszow@interia.pl) z Urzędem celem ustalenia możliwości i sposobu załatwienia sprawy. Wiele spraw może nie wymagać Państwa osobistego stawiennictwa. Wszelkie informacje dotyczące działalności PCPR w Wieruszowie oraz wnioski można znaleźć na stronie internetowej wieruszow.pcpr.info.

  Zachęcamy również do korzystania z elektronicznej komunikacji poprzez platformę ePUAP - www.epuap.gov.pl, oraz przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem platformy internetowej sow.pfron.org.pl.

  Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Script logo StudioStrona.pl