Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

„Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych”

  • fotogaleria

Powiat Wieruszowski zawarł umowę na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 450.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych”.

Projekt obejmuje doposażenie i wzmocnienie bazy technicznej poprzez zakup nowego sprzętu - ciągnika i kosiarki na uniwersalnym ramieniu hydraulicznym.

Realizacja zadania umożliwi wykonywanie prac związanych z systematyczną konserwacją rowów przydrożnych, melioracyjnych i pielęgnację zieleni przydrożnej, przyczyni się do utrzymania zdolności rowów przydrożnych do pełnienia funkcji w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Link do strony https://wfosigw.lodz.pl/

Script logo StudioStrona.pl